Set Home/Add to favorites   中文 | English

Product center

南迪诺尔国际工程技术(北京)有限公司

丹弗斯高压细水雾自动灭火系统

丹弗斯(Danfoss-semco)高压细水雾 SEM-SAFE 系统的优势
1.最小的用水量
    最小的水渍损失
    局部保护更快灭火
    迅速恢复生产
    高效灭火包括油类火灾
2.Danfoss-semco SEM-SAFE 喷头
    强大的冷却能力使得在防火门上安装玻璃窗户成为可能
    更大的安装间距
    更少的喷头--建筑设计追求的目标
    高效冷却
    安装简单
    设计美观
3.小管径不锈钢管
    易于安装
    无需维护
    安装空间小更便于和建筑融为一体
    耐用
    安装快速
    连接件减少